Đêm chợ tình Sapa

 

Tiếng sáo xuyên màn mưa

Tiếng sáo xuyên màn mưa

Nhà thờ đá Sapa

Nhà thờ đá Sapa

Nhà thờ đá Sapa

Nhà thờ đá Sapa

Chợ tình trong đêm mưa

Chợ tình trong đêm mưa

Đợi chờ trong mưa

Đợi chờ trong mưa

Đợi chờ trong mưa

Đợi chờ trong mưa

Em bé đợi bố mẹ

Em bé đợi bố mẹ