Hành trình khám phá Hang Tối – Quảng Bình (P4)

Tiếp theo bài viết về trải nghiệm khám phá Hang Tối, ở Hành trình khám phá Hang Tối – Quảng Bình (P3) tôi đã chia sẻ về một đêm đáng nhớ giữa núi rừng đại ngàn, trong bài này là phần chính của hành trình, khi chúng tôi chính thức khám phá Hang Tối.

11987136_10154193486134348_5800446272605436683_n

11870683_10154186050869348_840457169703465954_n

kham_pha_hang_toi_p3_0001 kham_pha_hang_toi_p3_0002 kham_pha_hang_toi_p3_0003 kham_pha_hang_toi_p3_0005 kham_pha_hang_toi_p3_0006 kham_pha_hang_toi_p3_0007 kham_pha_hang_toi_p3_0008 kham_pha_hang_toi_p3_0009 kham_pha_hang_toi_p3_0010 kham_pha_hang_toi_p3_0011 kham_pha_hang_toi_p3_0012 kham_pha_hang_toi_p3_0013 kham_pha_hang_toi_p3_0014
11954846_10154167719304348_2718682397073989667_n
11899901_10154175834774348_5424814440036155441_n 11933448_10154167740909348_1688929507762343238_n 11937942_10154167739519348_5376028509787783463_n

kham_pha_hang_toi_p3_0015 11952034_10154167720364348_4169093590801590953_n

 

Haphotography.net

Trong bài có sử dụng 1 số hình ảnh của thành viên trong đoàn và NAG Thong Dong (Lê Anh Mạnh)